Kim jest optometrysta? | Sfera Oczu

Kim jest optometrysta?

Coroczną kontrolę wzroku można przeprowadzić zarówno u okulisty, jak i optometrysty. Obydwaj ci specjaliści od zdrowia oczu mogą wykonać podstawowe badanie lub wypisać receptę na okulary/soczewki kontaktowe. Zakres działania okulisty i optometrysty znacznie się jednak różni. Zobacz, kim jest optometrysta i kiedy warto się do niego udać.

Czym jest optometria i kim jest optometrysta?

Optometria to jedna z dziedzin nauk medycznych. W Polsce nie jest ona niczym nowym. Ze specjalistami w tym zakresie spotkać można się już od ponad 30 lat – mimo wszystko optometrysta to nadal specjalista mało znany. Wiele osób zastanawia się, kim on jest i kiedy warto się do niego udać.

Zgodnie z oficjalnie przyjętą definicją optometrysta to wyuczony i regulowany zawód medyczny – został on sklasyfikowany pod kodem 229501. Jego przedstawiciele zajmują się ochroną, usprawnieniem, zachowaniem i rozwojem procesu widzenia. Zgodnie z przepisami optometrystą w Polsce może zostać osoba z wykształceniem wyższym, która ukończyła studia z tytułem magistra lub studia podyplomowe. Optometrię nad Wisłą studiuje się na takich kierunkach jak Optyka, Fizyka, Fizyka Techniczna i Biofizyka. Wiedzę przyszli specjaliści zdobywają na uniwersytetach lub politechnikach.

Czym zajmuje się optometrysta?

Specjaliści praktykujący w zakresie optymetrii zajmują się przede wszystkim doborem pomocy wzrokowych, czyli okularów, soczewek kontaktowych i innych artykułów dla słabowidzących oraz przeprowadzają badania wzroku pod kątem refrakcji. Dlatego więc z pomocy optometrysty najczęściej można skorzystać w salonie optycznym. Przeprowadzone w nim badanie wzroku pozwoli dopasować moce soczewk okularowych czy kontaktowych i od razu je zakupić lub zamówić, bez konieczności wizyty u okulisty. Z takiej usługi słynie m.in. salon optyczny Sfera Oczu w Lublinie. Zatrudnieni w nim optometrysci przeprowadzają badanie refrakcji zgodne ze standardami Polskiego Towarzystwa Optometrii i Optyki (PTOO). Badanie nie jest bolesne i trwa ok. 20-30 min.

W salonie optycznym Sfera Oczu gabinet optometrysty wyposażony jest w nowoczesny sprzęt optyczny pozwalający na przeprowadzenie dokładnego i kompleksowego badania wzroku. W gabinecie znajduje się m.in. foropter, autorefraktometr, a także nowoczesne urządzenie I. Profiler, które pozwala precyzyjnie ocenić wadę wzroku pacjenta. Oznacza to, że optometrysta w salonie Sfera Oczu nie tylko dobierze okulary czy soczeki kontaktowe, ale też zajmie się zdiagnozowaniem wad wzroku takich jak:

  • krótkowzroczność,
  • nadwzroczność,
  • astygmatyzm,
  • prezbiopia (starowzroczność),
  • zaburzenia widzenia obuocznego (zez, heteroforia),
  • zaburzenia akomodacji.

Kto może skorzystać z pomocy optometrysty?

Optometryści przyjmować mogą w przychodniach, szpitalach i autonomicznych gabinetach prywatnych. Najczęściej jednak tych specjalistów spotkać można w salonach optycznych. Przyjmują oni przede wszystkim w średnich i dużych miastach – czego najlepszym przykładem jest Sfera Oczu – salon optyczny Lublin. Pomoc w zakresie doboru okularów i szkieł kontaktowych znajdzie w nim każdy. Badania wzroku przeprowadzane są zarówno u dorosłych, jak i dzieci. Strefa Oczu na badanie wzroku zaprasza również seniorów. W ich przypadku oprócz standardowego testu przeprowadzana jest także ocena stanu soczewki wewnątrzgałkowej w lampie szczelinowej. Dzięki temu optometrysta może sprawdzić ostrość widzenia i stwierdzić, czy nastąpiło pogorszenie, którego nie można skorygować soczewkami okularowymi.

Jak bada optometrysta?

Badanie przeprowadzane przez optometrystę niczym nie różni się od tego wykonywanego przez lekarza okulistę. Oznacza to, że zaczyna się od wywiadu medycznego, który pozwala pozyskać wiedzę o pacjencie, jego przyzwyczajeniach i stanie zdrowia. Kolejnym etapem jest badanie wstępne – fizyczne, stanu obuocznego. Badanie optometryczne zazwyczaj kończy się wypisaniem recepty na okulary lub soczewki.

Wizyta u optometrysty daje możliwość skontrolowania stanu wzroku. Należy jednak pamiętać, że nie oznacza to zbędności badań u okulisty, gdyż to lekarz-okulista specjalizuje się w zakresie chorób związanych z narządem wzroku a także ma prawo zalecać leki, diagnozować i operować choroby oczu, np. zaćmę, jaskrę, schorzenia siatkówki czy przedniego odcinka oka.

Zapraszamy do kontaktu z salonem optycznym Sfera Oczu!

Logo Sfera Oczu