Rodzaje najczęstszych wad wzroku | Sfera Oczu
Okulary stosowane przy wadzie wzroku na książce

Rodzaje najczęstszych wad wzroku

Wady wzroku to powszechny problem. Medyczne statystyki wskazują, że dotykają one ok. 80% osób na całym świecie. Pojawiają się u nich różnego rodzaju wady refrakcji, które w znacznym stopniu utrudniają, a nawet czasem uniemożliwiają widzenie. Najpopularniejszymi i najczęściej stosowanymi sposobami na wyeliminowanie wady wzroku jest noszenie okularów korekcyjnych lub soczewek kontaktowych. W skrajnych przypadkach konieczna jest jednak operacja. Czym są wady wzroku i jakie są te najpowszechniejsze?

Czym jest wada wzroku?

Literatura naukowa wady wzroku określa jako wady refrakcji. Są to postępujące zmiany w narządzie wzroku. Charakteryzują się one tym, że obraz jest ogniskowany przed lub za siatkówką. W dużym uproszczeniu wady wzroku występują, wtedy gdy kształt oka uniemożliwia prawidłowe skupienie światła na siatkówce. W efekcie odbierany przez oko obraz jest nieostry lub zamazany i wymaga korekcji przez okulary, soczewki kontaktowe. Obecnie najczęstszymi wadami refrakcji są krótkowzroczność (myopia) nadwzroczność (hypermetropia) oraz niezborność, inaczej nazywana astygmatyzmem. Każda z tych wad oznacza inne zaburzenie w zakresie widzenia.

Czym jest krótkowzroczność?

Krótkowzroczność w literaturze medycznej nazywana też myopią jest najczęściej występującą wadą wzroku. Polega na tym, że dobrze widzi się z bliska, natomiast odległe przedmioty są niewyraźne, zamazane. Im większa wada, tym odległość, przy której dobrze się widzi, zmniejsza się. Krótkowzroczność powstaje, gdy promienie światła przechodzą przez soczewkę oka – nie zbiegają się na siatkówce, ale przed nią. W konsekwencji dochodzi do utraty ostrości. Wada ta dzieli się na: niską (diagnozuje się ją, kiedy nie przekracza -3.00 D) średnią (od -3.00 do -6.00 D), wysoką (powyżej -6.00 D).

Podstawowym objawem krótkowzroczności jest niewidzenie przedmiotów znajdujących się w oddali. Oprócz tego symptomem, które często towarzyszy tej wadzie wzroku są bóle głowy, uczucie napięcia oraz męczenie gałek ocznych. Jako przyczynę krótkowzroczności jeszcze do niedawna uważało się genetykę. Dziś jako podłoże tej wady wzroku podaje się natomiast pracę wzrokową z bliska np. czytanie, pisanie, prace na komputerze. W efekcie dochodzi do nadmiernego obciążenia oczu i kompensacyjnego wydłużenia gałki ocznej, co pogłębia dysfunkcje.

Krótkowzroczność korygowana jest okularami i soczewkami kontaktowymi. Bardziej inwazyjną metodą korekcji wady jest laserowa operacja oczu.

Czym jest dalekowzroczność?

Dalekowzroczność lub nadwzroczność to jedna z wad sferycznych, czyli tych związanych z załamywaniem światła w układzie optycznym. Wada ta jest druga z najpowszechniej występujących na świecie po krótkowzroczności. Dochodzi do niej w momencie, kiedy układ wzrokowy ma za małą moc w stosunku do długości gałki ocznej. Mówiąc prościej, soczewka nieprawidłowo załamuje promienie słoneczne, a te zaczynają się skupiać za siatkówką zamiast na niej. Jako przyczynę występowania dalekowzroczności uważa się genetykę – wada ta występuje rodzinnie. Jej objawem jest to, że niewyraźnie widzi się z bliska, natomiast przedmioty oddalone postrzega się bardzo wyraźnie. Warto tu jednak nadmienić, że niekiedy przy dalekowzroczności zaburzenia widzenia dotyczą i bliży i dali. Oprócz kłopotów z widzeniem nadwzroczność wywoływać może bóle głowy i gałek ocznych, a także podwójne widzenie. Objawem często towarzyszącym dalekowzroczności jest również zez. Pojawia się on głównie u dzieci.

Dalekowzroczność korygowana jest za pomocą soczewek skupiających tzw. plusów. Osoby borykające się z tą wadą mogą też stosować soczewki kontaktowe. Tej wadzie wzroku dedykowane są soczewki sferyczne o mocy dopasowanej dysfunkcji narządu wzroku.   Dalekowzroczność można również wyeliminować, poddając się zabiegowi chirurgii refrakcyjnej.

Czym jest astygmatyzm?

Astygmatyzm inaczej niezborność jest wadą wzroku, która nie wynika z zaburzeń pracy soczewki. Jest ona natomiast konsekwencją niesymetrycznej budowy rogówki. Nie ma ona kształtu idealnej kuli, ale przypomina piłkę do rugby.  Stąd też wadę tą często nazywamy astygmatyzmem rogówkowym. Nieprawidłowe krzywizny skutkują tym, że wiązka światła wpadająca do oka załamuje się i skupia na dwóch różnych punktach. Efektem tego jest to, że obraz staje się niewyraźny. Osoby z astygmatyzmem widzą przedmioty z daleka i z bliska tak jakby pozostawały za mgłą. Mogą też dostrzegać podwójne lub nieostre linie.

Automatyzmowi towarzyszy zazwyczaj krótko – lub dalekowzroczność.  Objawy tej wady (oprócz pogorszenia widzenia) to bóle głowy, mrużenie oczu, przekrzywianie głowy w celu lepszego widzenia oraz częste mruganie – ma ono zapewnić wyraźniejszy obraz. Astygmatyzm może być niski (do 1.00 D) średni (od 1.00 do 2.00 D), wysokie (od 2.00 do 3.00 D) oraz bardzo wysoki (powyżej 3.00 D). Aby wyeliminować kłopoty z widzeniem spowodowane astygmatyzmem, konieczne jest noszenie okularów z soczewkami torycznymi lub torycznych soczewek kontaktowych. Na stałe niezborności można się pozbyć, poddając się zabiegowi laserowemu na oczy.

Skontaktuj się ze specjalistami z salonu optycznego Sfera Oczu i umów się na profesjonalne badanie wzroku!